PROSJEKT

Prosjektlederen har hele ansvaret for prosessen når det gjelder teknikk, personalledelse og økonomi. Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av bedriftens overordnede målsetting og vil være en naturlig del av prosjektlederens resultatsansvar.
Vi kan ta oss av hele installasjonsprosessen, fra ide og rådgivning til installasjon, drift og vedlikehold.
Vi utfører alle rørtekniske anlegg som sanitær, varme, kjøle, sprinkler og gassanlegg i nybygg og større rehabiliteringsprosjekter.
Kontraktene kan vi utføre innen alle relevante entrepriseformer.
Vår kundegruppe er hovedsakelig større private utbyggere, Statsbygg, Undervisningsbygg og bygningsentreprenører.
Myndighetene og brukeres krav til komfort, hygiene og energifleksibilitet har gjort at dagens moderne bygg har fått flere typer rørsystemer enn noen gang tidligere.
Sammen med våre kunder tilpasser vi systemene slik at de ivaretar byggets og kundens behov.

Vår prosjektavdeling består av sertifiserte sveisere, industri og sanitærrørleggere med bred faglig kompetanse. Disse ledes av prosjektledere med ingeniør eller anne fagteknisk utdannelse. Alle medarbeidere er under kontinuerlig opplæring for å holde seg oppdatert innen den siste faglige utvikling.