REFERANSEPROSJEKTER

Løren Botaniske

 

Byggtype: Rehab av høyblokken på universitetet på Blindern
Byggherre: Universitetet i Oslo
Entreprenør: AF gruppen AS
Entreprise: Totalentreprise i henhold til NS 8417.
31 Sanitær-, 32 varme-, 33 sprinkel-, 37 kjøling.
Entreprisekost: 21 mill eks mva.
Størrelse: 6100m2
Byggetid: 2021-2024

 

 

Eilert Sunds Hus:


Byggtype: Rehab av høyblokken på universitetet på Blindern
Byggherre: Universitetet i Oslo
Entreprenør: AF gruppen AS
Entreprise: Totalentreprise i henhold til NS 8417.
31 Sanitær-, 32 varme-, 33 sprinkel-, 37 kjøling.
Entreprisekost: 21 mill eks mva.
Størrelse: 6100m2
Byggetid: 2021-2022

 

 

Solfjellhøgda:


Byggtype: Rehab av tre blokker (70 leiligheter).
Byggherre: Boligbygg Oslo KF
Entreprenør: Betonmast AS
Entreprise: Totalentreprise i henhold til NS 8417.
31 Sanitær-, 32 varme-, 33 sprinkel-,
Entreprisekost: 17,5 mill eks mva.
Størrelse: 70 leiligheter
Byggetid: 2021-2023

 

 

Bankveien 10:


Byggtype: 20 Leiligheter og næring. Ny bygg.
Byggherre: Bankveien 10. Eiendomsselskap AS
Entreprenør: M2 Entreprenør AS
Entreprise: Totalentreprise i henhold til NS 8417.
31 Sanitær-, 32 varme-, 33 sprinkel-, 37 kjøling.
Entreprisekost: 7,8 mill eks mva.
Størrelse: 2000m2
Byggetid: 2020-2021

 

 

Mosenteret:


Byggtype: 75 Leiligheter, parkering og næring. Nybygg.
Byggherre: Aberdin AS og Seltor bolig
Entreprenør: Seltor entreprenør AS
Entreprise: Totalentreprise i henhold til NS 8417.
31 Sanitær-, 32 varme-, 33 sprinkel-, 37 kjøling.
Entreprisekost: 30 mill eks mva.
Størrelse: 8000m2
Byggetid: 2019-2020

 

 

Rosenhoffgata 14:


Byggtype: 18 Leiligheter. Ny bygg.
Byggherre: Oslo prosjekt AS
Entreprenør: Jaco entreprenør AS
Entreprise: Totalentreprise i henhold til NS 8417.
31 Sanitær-, 32 varme-, 33 sprinkel-,
Entreprisekost: 3,2 mill eks mva.
Størrelse: 3000m2
Byggetid: 2018-2019

 

 

Thulstrupsgate 5-7:


Byggtype: 60 Leiligheter. Ny bygg og rehab.
Byggherre: Fredensborg eiendom AS
Entreprenør: Jaco Entreprenør AS
Entreprise: Totalentreprise i henhold til NS 8417.
31 Sanitær-, 32 varme-, 33 sprinkel-,
Entreprisekost: 8 mill eks mva.
Størrelse: 3200m2
Byggetid: 2018-2019

 

 

Trævarefabrikken:


Byggtype: 149 Leiligheter. Ny bygg.
Byggherre: Selvaag
Entreprenør: Konsto eide AS
Entreprise: Totalentreprise i henhold til NS 8417.
31 Sanitær-, 32 varme-, 33 sprinkel-,
Entreprisekost: 23 mill eks mva.
Størrelse: 12000m2
Byggetid: 2019-2021

 

 

Tiedemannssfabrikken:


Byggtype: 322 leiligheter med parkeringskjeller. Ny bygg.
Byggherre: Selvaag bolig AS
Entreprenør: Veidekke entreprenør AS
Entreprise: Totalentreprise i henhold til NS 8417.
31 Sanitær-, 32 varme-, 33 sprinkel-,
Entreprisekost: 38 mill eks mva.
Størrelse: 25000m2
Byggetid: 2019-2022

 

 

Storebukta:


Byggtype: 67 leiligheter og 13 rekkehus.
Byggherre: Solon Eiendom AS
Entreprenør: AF nybygg AS
Entreprise: Totalentreprise i henhold til NS 8417.
31 Sanitær-, 32 varme-, 33 sprinkel-,
Entreprisekost 19 mill eks mva.
Størrelse: 14000m2
Byggetid: 2019-2021

 

 

The Well:


Byggtype: Hotell og spa avdeling. Ny bygg.
Byggherre: Kongeveien Eiendom AS C/O Canica AS.
Entreprenør: Betonmast AS
Entreprise: Totalentreprise i henhold til NS 8417.
31 Sanitær-, 32 varme-, 33 sprinkel-,
Entreprisekost: 29 mill eks mva.
Størrelse: 8000m2
Byggetid: 2019-2021

 

 

Yesheim:


Byggtype: 103 Leiligheter. Ny bygg.
Byggherre: PEAB eiendom AS
Entreprenør: PEAB entreprenør AS
Entreprise: Totalentreprise i henhold til NS 8417.
31 Sanitær-, 32 varme-, 33 sprinkel-,
Entreprisekost: 17 mill eks mva.
Størrelse: 13000m2
Byggetid: 2018-2019 

 

 

Harbitzallèen Felt A:


Byggtype: 162 Leiligheter. Ny bygg.
Byggherre: Møller gruppen Eiendom AS
Entreprenør: WK Entreprenør AS
Entreprise: Totalentreprise i henhold til NS 8417.
31 Sanitær-, 32 varme-, 33 sprinkel-,
Entreprisekost: 28 mill eks mva.
Størrelse: 19000 m2
Byggetid: 2017-2019

 

 

Villa ask:

 

Byggtype: 15 Leiligheter. Ny bygg.
Byggherre: Askeveien boligutvikling AS
Entreprenør: M2 AS
Entreprise: Totalentreprise i henhold til NS 8417.
31 Sanitær-, 32 varme-, 33 sprinkel-,
Entreprisekost: 3,6 mill eks mva.
Størrelse: 1650 m2
Byggetid: 2018-2019

 

 

Bygdøynesveien:


Byggtype: 21 Leiligheter. Ny bygg
Byggherre: Solon Eiendom AS
Entreprenør: Kruse Smith AS
Entreprise: Totalentreprise i henhold til NS 8417.
31 Sanitær-, 32 varme-, 33 sprinkel-, og 37 luftkjøling
Entreprisekost: 10 mill eks mva.
Størrelse: 1620 m2
Byggetid: 2017-2018

 

 

Fjellhamar Torg:


Byggtype: 127 Leiligheter. Ny bygg.
Byggherre: Olavsgaard eiendom AS
Entreprenør: AS Realbygg
Entreprise: Totalentreprise i henhold til NS 8417.
31 Sanitær-, 32 varme-, 33 sprinkel-,
Entreprisekost: 24 mill eks mva.
Størrelse: 28000 m2
Byggetid: 2017-2019

 

 

Greverud senter:


Byggtype: 101 Leiligheter. Ny bygg.
Byggherre: Kruse Smith & Rema Eiendom
Entreprenør: Kruse Smith AS
Entreprise: Totalentreprise i henhold til NS 8417.
31 Sanitær-, 32 varme-, 33 sprinkel-,
Entreprisekost: 16 mill eks mva.
Størrelse: 13250 m2
Byggetid: 2015-2017

 

 

Bråtejordet BT2 og BT3:


Byggtype: 23 Blokkleiligheter og 28 Rekkehus. Ny bygg.
Byggherre: Bråtejordet Tomteselskap AS
Entreprenør: M2 Entreprenør AS
Entreprise: Totalentreprise i henhold til NS 8417.
31 Sanitær-, 32 varme-, 33 sprinkel-,
Entreprisekost: 13 mill eks mva.
Størrelse: 8500m2
Byggetid: 2016-2018

 

 

Hovinenga:


Byggtype: 364 Leiligheter. Ny bygg.
Byggherre: Selvaag eiendom AS
Entreprenør: Betonmast AS
Entreprise: Beskrevet i henhold til NS 8405.
31 Sanitær-, 32 varme-, 33 sprinkel-,
Entreprisekost: 48 mill eks mva.
Størrelse: 26000m2
Byggetid: 2017-2020

 

 

Grenselunden:


Byggtype: 149 Leiligheter og forretningsarealer. Ny bygg.
Byggherre: Scandinavian Group AS
Entreprenør: Seltor AS
Entreprise: Totalentreprise i henhold til NS 841.
31 Sanitær-, 32 varme-, 33 sprinkel.
Entreprisekost: 24 mill eks mva.
Størrelse: 15000 m2
Byggetid: 2017-2018

 

 

Holmen svømmehall:


Byggtype: Svømmehall. Ny bygg.
Byggherre: Asker kommune
Entreprenør: Trio Entreprenør AS
Entreprise: Beskrevet i henhold til NS 8405.
31 Sanitær-, 32 varme-, 33 sprinkel-, og 37 luftkjøling/ Isvannsanlegg
Entreprisekost: 9 mill eks mva.
Størrelse: 6000m2
Byggetid: 2015-2017

 

 

Pharmaq GMP – produksjon laboratorie av fiskevaksiner på Kløfta.


Byggtype: Medisinsk produksjon til fisk. Eks bygg. Rehab.
Byggherre: Sørum kommune
Entreprenør: Ullensaker kommune
Entreprise: Beskrevet i henhold til NS 8405.
31 Sanitær-, 32 varme-, 33 sprinkel-, og 37 luftkjøling/ Isvannsanlegg
Entreprisekost: 6 mill eks mva.
Størrelse: 2500m2
Byggetid: 2016

 

 

Blaker bo og omsorgssenter og Fjuk oppvekstsenter:


Byggtype: Sykehjem/Skole. Ny bygg.
Byggherre: Sørum kommune
Entreprenør: Agathon Borgen AS
Entreprise: Beskrevet i henhold til NS 8405.
31 Sanitær-, 32 varme-, 33 sprinkel-, og 37 luftkjøling/ Isvannsanlegg
Entreprisekost: 22 mill eks mva.
Størrelse: 10500m2
Byggetid: 2015-2017

 

 

Lysakerbuen 7 - 13:


Byggtype: Forretningsbygg (Breeam very Good).
Byggherre: Fornebuveien 7-13
Entreprenør: Forny AS
Entreprise: Totalentreprise i henhold til NS8417.
31 Sanitær-, 32 varme-, 33 sprinkel-, og 37 luftkjøling
Entreprisekost: 13,5 mill eks mva.
Byggetid: 2014-2015

 

 

Kunst og Håndverkskolen:

 

Byggtype: Skole
Byggherre: Undervisningsbygg.
Entreprise: Beskreven i henhold til NS 3431.
Sanitær-, 32 varme-, 33 sprinkel-, og 37 luftkjøling
Totalt ca. 22 mill. eks mva. (Rehab av skole)
Byggetid: 2013-2015

 

 

Schweigaardsgate 16:


Byggtype: Forretningsbygg (Breeam Exellent)
Byggherre: Entra Eiendom.
Entreprenør: Skanska Norge
Entreprise: Totalentreprise i henhold til NS 8417..
Sanitær-, 32 varme-, 33 sprinkel-, og 37 luftkjøling
Totalt ca. 18 mill. eks mva. (Ny bygg)
Byggetid: 2013-2015

 

 

Munkedamsveien 62


Byggtype: Forretningsbygg og barnehage (Breeam Exellent)
Byggherre: Rom Eiendom.
Entreprenør: Skanska Norge.
Entreprise: Totalentreprenør i henhold til NS 8417.
Sanitær-, 32 varme-, 33 sprinkel-, og 37 luftkjøling
Totalt ca. 13 mill. eks mva. (Ny bygg)
Byggetid: 2013-201

 

 

Datametrix:


Byggtype: Forretningsbygg
Byggherre: Forny.
Entreprise: Totalentreprise i henhold til NS 8417.
Sanitær-, 32 varme-, 33 sprinkel-, og 37 luftkjøling
Totalt ca. 6 mill. eks mva. (Rehab)
Byggetid: 2013-2014

 

 

Powerhouse - Kjørbo:


Byggtype: Forretningsbygg (Breeam Out Standing)
Byggherre: Entra Eiendom.
Entreprenør: Skanska Norge.
Entreprise: Totalentreprenør i henhold til NS 8417.
Sanitær-, 32 varme-, 33 sprinkel-, og 37 luftkjøling
Totalt ca. 7 mill. eks mva. (Rehab)
Byggetid: 2013-2014

 

 

Profilbygget Fornebu:


Byggtype: Forretningsbygg (Breeam Very Good)
Byggherre: IT Fornebu Stor Oslo prosjekt.
Entreprenør: Skanska Norge.
Entreprise: Totalentreprise NS3406 31 Sanitær, 32 varme/kjøling og 33 sprinkel
Totalt ca: 13 mill. (Ny bygg)
Byggetid: 2012-2013.

 

 

UIO Vestfløy og proffessorboligen:


Byggtype: Universitet/ Skole
Byggherre: Statsbygg.
Entreprenør: Atlant Entreprenør.
Entreprise: Totalentreprise NS 3406 og beskreven NS 8405. 31 sanitær, 32 varme/kjøleanlegg og 33 sprinkel. Totalt ca: 7 mill. (Rehab)
Byggetid: 2012-2013.

 

 

Gynekologisk avd Radiumhospitalet:


Byggtype: Sykehus
Byggherre: OUS.
Entreprenør: NP Bygg AS
Entreprise: Rehabilitering i beskrevet entreprise av 31 sanitær, 32 varme og kjøleanlegg. Totalt ca:1,8 mill. (Rehab)
Byggetid: 2013